PPAG » Rozważania Drogi Krzyżowej 2021 (2022)

DROGA KRZYŻOWA

PIESZA PIELGRZYMKA ARCHIDIECEZJIGNIEŹNIEŃSKIEJ 2021

„SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE”

Stacja I WYROK „W imię Ojca i Syna iDucha Świętego”

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś,przed kim się twarze zakrywa
,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Iz 3, 2-3

Przyjąćdobrowolnie cierpienie, przyjąć i imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjąć wmilczeniu i ufności. Przyjąć bez zrozumienia, przyjąć bez dociekania dlaczego.Przyjąć upokorzenie, smutek, opuszczenie, porażkę. Przyjąć jak Ty przyjąłeś.Przyjąć z miłością….przyjąć z wiarą, że właśnie wtedy jednoczę się z Tobą,Ojcem i Duchem Świętym. My często nie widzimy przy tej stacji Boga Ojca,brakuje nam tej perspektywy przeżywania cierpienia w jedności z Trójcą. Zło,którego się dopuszczam, mnie powala, odbiera nadzieję. Zaczynam oskarżać szukaćwinnego i najczęściej zrzucam winę na Ciebie. Nie dostrzegam, żejesteś obecny w moim cierpieniu. Spraw bym nie przeżywał tego co mnieprzygniata w oddzieleniu od Ciebie.

Stacja II JEZUS BIERZE KRZYŻ „ Pan zwami”

LeczOn się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańcauznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie Iz 3, 4-5

Zgodzićsię na cierpienie, zgodzić się na ból, śmierć. Choć mnie dotyka,paraliżuje, choć już nie mogę. Zgodzić się na wzmagającą się rozpacz i pustkę.Choć mnie paraliżuje, choć już nie mogę. Zgodzić się na wzmagające sięcierpienie współmałżonka, ojca, matki, dziecka…

W głębi…odnaleźć miejsce zjednoczenia z Jezusem biorącymkrzyż. Czy umiem się zgodzić na wzięcie tego krzyża z zaufaniem i oddaniem? Pan jest z nami w każdej sekundzie „ Kto niebierze swego krzyża, a idzie za Mną nie jest mnie godzien…”

Daj mi w sytuacji podjęcia krzyża przekonanie, że mniewybrałeś, że wezwałeś do misji, ze uznałeś mnie za gotowego. Daj mi pewność, żejesteś ze Mną.

Stacja III PIERWSZY UPADEK „ Zmiłujsię nad nami Panie”

(Video) Ukryta strona II wojny światowej: ostatnie tajemnice nazistów

Otosię powiedzie mojemu Słudze,
wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.
Jak wielu osłupiało na Jegowidok –
– tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd
i postać Jego była niepodobna do ludzitak mnogie narody się zdumieją,
królowie zamkną przed Nim usta,
bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,
i pojmą coś niesłychanego. Iz 2,13-15

Upaść, by powstać. Upaść istracić to dwie postawy porażki, klęski. Miłość to decyzja którą bez wahania podjąłeś,a z którą mi jest tak bardzo ciężko. Bo jest wymagająca, bo stracę, bo coś sięskończy bezpowrotnie. Boję się ryzykować, wolę ciągle zyskiwać. Naucz mniepostawy upadku, postawy straty, która nie jest przegraną. Jedynie Ty umieszpisać prosto w krzywych liniach ludzkiego życia. Potrafisz przygotować dla mnie szczęście,nawet wtedy gdy leżę przywalony krzyżem. Zmiłuj się nad nami Panie i wybacz, żenie umiem przyjmować tego, co dajesz. Wybacz, że z moich grzechów nie potrafiężałować, że nie umiem z nich wyprowadzić dobra, że nie widzę dobra, które Tydajesz.

Zmiłuj się nade mną Panie.

Stacja IV MATKA „ Chwałana wysokości Bogu”

W Nimbowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jegoobliczem.
Z miłościprzeznaczył nas dla siebie jakoprzybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym Ef 1, 4-6

Żyćmiłością jak żyła Maryja. Święta i nieskalana. Żyć miłością w pokorze,jak pełna łaski Służebnica. Bez oczekiwania i wymagań. Uczysz nas jak przynosićchwałę Bogu…przez życie, przez decyzje. Miłość to decyzja nie jednorazowareakcja, nie jednodniowa przygoda. To pełna zgoda na to co jest i na to cobędzie. Ty wszystko oddałaś Jemu, przyjęłaś całym swoim jestestwem. Zgodziłaśsię na radość i boleść. Przyjęłaś bo żyłaś prawdziwie miłością. I uczysz tegonas swoje dzieci. Miłość nie eliminuje bólu, ale może go zmniejszyć.

Matko ucz mnie takiej postawy, bym przynosił chwałę TwemuSynowi, by moje relacje nie były „teoretyczne” lecz z pełnym oddaniem ipoświęceniem.

Stacja V SZYMON Z CYRENY „Oto Słowo Boże”

Wszyscyśmypobłądzili jak owce,
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze
,
a Pan zwalił na Niego
winy nas wszystkich.
Dręczono Go, lecz sam siędał gnębić,
nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich. Iz 53, 6-7

Współodczuwać….czySzymon współodczuwał? Na pewno poniekąd było mu żal, na pewno w pewien sposóbwspółczuł. Ale przecież nie znał Jezusa. Jezus był mu obcy, nieznany. Szymonpochłonięty swoim życiem, swoimi sprawami, rodziną, dziećmi, domem i Jezuspochłonięty przez to „nasze” życie, obarczony krzyżem „naszych” win. Szymonprzymuszony do dźwigania swojego krzyża i Jezuszmuszony do niesienia krzyża nas wszystkich. A Słowo Boże, które wyrywanas, mobilizuje, stawia granice, „każe” odczytywać nasze życie względem siebie,nie względem własnego „widzimisię”. Słowo Boże prowadzi nas przez życiezupełnie inaczej niż sobie to zamarzymy, zaplanujemy. A to Słowo Boże prowadzido życia wiecznego, życia w Bożej Obecności.

Daj mi Panie otwarte oczy bym widział jak Twoje Słowo mnieprowadzi każdego dnia

Stacja VI WERONIKA „ Chwała Tobie Panie „

(Video) 14 Drogi Krzyżowej św. Alfonsa Liguori

„Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznamsię i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przedludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32, 33).

Patrzeć na Ciebie w tej męce było niezwykle trudno.Patrzeć na cierpienie będąc daleko jeszcze jest łatwo, patrzeć i nie braćodpowiedzialności. Weronika nie tylko patrzyła, ona wyrwała się z tłumupatrzących. Podbiegła i na chuście zabrała na zawsze Twoje odbicie. ChwałaTobie Panie, że to odbicie pozostawiłeś. Byśmy Cię widzieli i wzięliodpowiedzialność i nie uciekali od tego widoku- od Ciebie umęczonego za naszewiny. Łatwiej przecież zamknąć cierpienie w jakimś miejscu z dala od naszegoświata. Może jeszcze Kościele.

Daj miJezu łaskę bym miał Twoje Oblicze zawsze przed oczami obraz Twojej twarzy.

Stacja VII DRUGI UPADEK „ Wierzę w jednego Boga…”

LeczOn był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Iz 53,5

Spisać na straty jest dużo łatwiej niż walczyć o człowieka. Wypisać wady jestznacznie szybciej niż wypisać zalety. Nie wierzymy, ze kochasz mnie, nas mimotego, że grzeszymy. Ciągle nie wierzę wTwoje przebaczenie. A Ty kochasz…kochasz każdego kto upada. Dałeś nam przykładjak powstawać. Chcę dziś podziękować z te upadki, one pozwalają mi zobaczyć oco tak naprawdę chodzi w wierze. Bo przecież nie chodzi tylko o wiarę w to, żeistniejesz. Chodzi o wiarę Tobie pośród tych wszystkich sytuacji i upadków, żedasz mi siłę powstać.

DziękujęCi, że mnie nie zostawiasz z moją niewiarą i wątpliwościami. Dziękuję, że miwierzysz, że wierzysz mimo tego, że zawodzę.

Stacja VIII PŁACZĄCE NIEWIASTY „W górę serca”

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły ipłakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie,nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Otobowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nierodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie nanas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóżsię stanie z suchym? Łk 23, 27-31

Pocieszać prawdziwie można tylko wówczas kiedy robi się torazem z Jezusem. Kiedy spotkałeś na swej drodze płaczące niewiasty była w Tobietylko czysta miłość. Nie pocieszałeś słowami, które nic nie wnoszą „będziedobrze” „wszystko się ułoży”. Powiedziałeś, ze nie mają płakać nad Tobą lecznad swoimi grzechami. Podnosisz ich serca prawdziwym pocieszeniem. Dajesz immądrość i zrozumienie co tak naprawdę jest przyczyną Twojego cierpienia. Niebyłeś obojętny nawet na płacz, który wypływał tylko z jakiejś emocji.

ProszęCię bym i ja nie był obojętny na płacz drugiego, na jego smutek i łzy. Bym niezaprzepaścił żadnej sytuacji do uczynienia dobra, okazania miłości.

Stacja IX TRZECI UPADEK „Tobie je przynosimy…Przyjmij jePanie.”

(Video) 10 ćwiczeń na zamrożone ramię dr Andrei Furlan

DręczonoGo, lecz sam się dał gnębić,
nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich. Iz 53,7

Milczeć i nicnie powiedzieć, nie zaprotestować., nie „pochwalić” się poniesionymcierpieniem, stratą”. Być jak owca niema, nie otwierać ust, nie żalić się. Przynieśćto Tobie, zostawić w Twoich rękach. Tak jak Ty zostawiłeś Ojcu, oddałeś siebiesamego jako dar. Czy ja tak potrafię? Czy potrafię kolejny upadek znieść bezzrzucania winy, bez słowa? Nie potrafię zostawić swojego grzechu bo do niegowracam, nie potrafię zostawić grzechu drugiego. Noszę go i wypominam.

Proszę Cię o dar bym wiedzę, którą mam potrafił zostawić, zmiłością nieść w sobie, zamknąć i przynosić ją tylko Tobie.

Stacja X ODARCIE ZSZAT „To czyńcie na moją pamiątkę..”

Teraz widzimy jakby w zwierciadle,niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość –te trzy:
z nich zaś największa jest miłość. 1 Kor 13, 12-13

Dać się poznaćdać się poznać wcałości…Ty Jezu w tej stacji dajesz się poznać w całości. Najpierw na OstatniejWieczerzy dajesz siebie za pokarm. Teraz stoisz odarty z szat, odarty z z tegoco najbardziej cenne. Jesteś ciąglewystawiany na odarcie z szat. Ciągle Cię odzieram w w moich braciach, moichsiostrach słowem, myślą i uczynkiem. Aprzecież bliskość Ciebie wymaga ode mnie innego życia, wymaga zupełnie innegowartościowania, innego patrzenia na drugiego. Wymaga codziennej ofiary,codziennego obnażania siebie, obnażania tego, że to ja jestem grzesznikiem, żeto ja jestem słaby. Powiedziałeś „To czyńcie na moją pamiątkę”…

Daj mi odwagę, daj mi ufność w czynieniumiłości tu i teraz.

Stacja XI PRZYBICIEDO KRZYŹA „Ciało Chrystusa”

Jestembowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwoprzychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nieczynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.Jeżelizaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mniemieszka. Rz 7, 19-20

Zostaćprzybity… Przybić swoje grzechy, przyzwyczajenia. Twojeświęte Ciało zostało przybite, by przygwoździć nienawiść, śmierć, wszelkiepodziały i wrogość. Ja cały czas dzielę, nie ma we mnie jedności krzyża. Są wemnie podziały. Jedno oddaje Tobie, drugie zachowuje dla siebie. Ty czynisz z Siebieofiarę Najwyższą, ja daje siebie w bezpiecznej odległości.

Ucz mnie Jezu takiej ofiarności, ucz mnie bym wszędzie tamgdzie jestem był jednakowy, jednoznaczny. Wydobywaj ze mnie życie spod twardejskorupy moich wad, założeń, przyzwyczajeń, spod grzechu.

Stacja XII ŚMIERĆ NAKRZYŻU „ Oto Baranek Boży”

(Video) II wojna światowa, ostatnie tajemnice nazistów

Było już około godziny szóstej imrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłonaprzybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”. Po tych słowach wyzionął ducha. (Łk23,44-45).

Zawołać „Ojcze” w sytuacji ogrodu Getsemani czy wsytuacji kalwaryjskiej drogi nie jest łatwo. Tak jak nie jest łatwo spojrzeć woczy kiedy umierasz. Nie jest łatwo spojrzeć MIŁOŚCI w twarz kiedy tak częstozawodzę. To spojrzenie bardzo wiele mnie kosztuje, konfrontuje mnie ze sobą.Konfrontuje z moimi słabościami. Ty wiesz o mnie wszystko, dla Ciebie jestemprzejrzysty nawet jeśli ja chcę się ukryć w najgłębszych zakamarkach. OtoBaranek Boży- najbardziej przejrzysty, najbardziej pokorny, najbardziej oddany.

Proszę Ciębym jak Ty miał w sobie miłość, do poznawania Ciebie i poznawania ludzi wokół zmiłością.

Stacja XIII ZDJĘCIE ZKRZYŻA „ Uwielbiajcie ze mną Pana”

Poudrękach swej duszy, ujrzy światło inim się nasyci.
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego wnagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz,
za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców.
A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. Iz 53, 14-15

Przeżyć wielki ból jaki przeżyła Matka.Ona po raz kolejny pokazuje nam jak przeżywać trud, smutek, cierpienie. Tam,gdzie każdy widzi już tylko śmierć, zagładę Ty widzisz życie. Gdzie ja widzękoniec, Ty widzisz początek. Tak jak widziała Twoja Matka, zapatrzona w Ciebie,szczerze kochająca, troskliwa, ale nie zawłaszczająca. Rozważająca wszystkiesprawy w swym sercu, tam gdzie najgłębiej można spotkać się z Bogiem.

Maryjowyproś mi taką nadzieję, bym pośród beznadziejności, trudów każdego dniawidział sens. Bym nie zawłaszczał osób dla siebie, bym umiał ofiarować, oddać,rozważyć i tym wszystkim uwielbiał Cię za dar Matki.

Stacja XIV ZŁOŻENIEDO GROBU „ Idźcie w pokoju Chrystusa…”

Tak więc trwają te trzy: wiara, nadziejai miłość, nich zaś największa jestmiłość…1 Kor 13,13

ZmartwychwstaćJest życie wieczne, jest sens, jestcel, jest droga, jest zmartwychwstanie. To jest zupełnie inna perspektywa.Żadna pieczęć nie zdołała Cię powstrzymać Jezu. Żadna władza ludzka nie zdołałapowiedzieć stop. Nic nie powstrzymało Cię przed walką, przed walką o mnie…

Jezu Tymasz do mnie największe prawo większe niż ja sam mam. Prawo wyłączności. Jacały czas myślę o sobie, swoim humorze, swojej woli, swojej chęci, swoichpragnieniach, marzeniach, swojej żądzy, namiętności. Proszę Cię Jezu o to bywzrastała we mnie prawda, że to Ty masz do mniej największe prawo- PRAWOMIŁOŚCI, które jest kluczem do szczęścia do wieczności, do pokoju razem z Tobą.

Videos

1. SCP-4730 Ziemia, Ukrzyżowany | klasa obiektu keter | ekstradimowy scp
(Eastside Show SCP)
2. The Surprising New Science of Suffering: What is Suffering? How Can We Turn it into Flourishing?
(Paul T. P. Wong)
3. Can this finally be it? - Edd China's Workshop Diaries 30
(Edd China)
4. My driving orange is back on the road! (Edd China's Workshop Diaries 23)
(Edd China)
5. Episode 9: Clutches - Royal Enfield 650 Twins
(Revelry Cycles)
6. How to Be Free From Stress Forever | Pastor Gregory Dickow
(Gregory Dickow)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 10/05/2022

Views: 6315

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.